Make your own free website on Tripod.com

RELIGION
- traditioner med solvogne og akrobater
monster5.gif (20805 bytes)


solvogn.gif (21837 bytes)
Billed 1.
Bronzealderens mest berømte fund, solvognen.

TRADITIONER:
Nogle af de mest avancerede helleristninger kan fortælle os om den yngre bronzealders ritualer, som de foregik for næsten 3000 år siden.
Det har været et prægtigt skue med skibe, med store solbilleder og slangefigurer. De største skibe, som var udstyret med prægtige hestehovedstævne, kom sejlende til de kultiske ceremonier, og "kaptajnerne" bar hornede hjelme. Mens lyden fra lurerne rungede, og rasleblikket klingede sprødt, blev skinnende kultøkser båret frem, og topløse danserinder fuldendte billedet. Som mange religiøse ceremonier rundt om i verden var fest og alvor to sider af samme sag.

RELIGION:
Bronzealderen er den periode i vor forhistorie, der har givet de bedste vidnesbyrd om kult og religion, ja den er mættet med religiøs aktivitet og ritualer. Hellige genstande er således fundet i stort tal i moser og på tørt land: Solvognen, lurerne, guldkar, kæmpeøkser af bronze, importerede bronzekar udsmykket med skibe og sole, halsringe, smykker m.m. må have været benyttet ved indviklede ceremonier, før søer, moser og muldens mørke opslugte dem. Bronzealderen var desuden en periode, hvor der skabtes mængder af billeder - religiøs kunst - der kan fortælle os, hvorledes ritualerne med bl.a. lurer og kultøkser foregik, og om selve kernen i datidens religion: hvad man troede på.

En del af helleristningerne viser de ritualer der blev brugt til at markere forskellige højtider f.eks. kan man se kultøkserne blive båret frem og der bliver blæst på lur.
Det er især på rageknivene der findes mange gode billeder af solens rejse over himlen, som man mente det foregik, med hjælp af skibe, fisk, solhest og slange.

okse.gif (37570 bytes)Billed 2.Ceremoniøkse, uden praktisk funktion.

hjelmfigur.gif (37041 bytes)
"kaptajnen" med horn i panden

sten-3.gif (29902 bytes)
Helleristning med optog i forgrunden

ragekniv1.gif (35912 bytes)
Ragekniv med hestehoveder