Make your own free website on Tripod.com

BOLIGER
- langhuse med køkken og stald

monster5.gif (20805 bytes)


hus1.jpg (39685 bytes)
Rekonstruktion af bronzealderhus, opført af Odense Bys Museer.


DE TO ALMINDELIGE HUSTYPER:

De ældste huse, vi kender fra bronzealderen, ligner meget dem, man byggede i den sidste del af bondestenalderen.
Det var øst-vest vendte langhuse med kun en række tagbærende stolper i midten af huset.
Omkring midten af det 2.årtusinde f.Kr. (se tidslinie) havde denne husform imidlertid udspillet sin rolle.
Man gik nu over til et andet konstruktionsprincip: taget blev nu båret af to rækker stolper inde i huset.
Det var en højtudviklet tømmerteknik, der lå til grund for bronzealderens huse. Igennem århundrederne blev man ved med at foretage ændringer og forbedringer.
Husenes udseende blev også påvirket af, hvilket træ man kunne finde i området.   

Vægstolperne og de to rækker indre tagbærende stolper er tømt for jord for at give et indtryk af husets dimensioner. Groft sagt kender vi bronzealderens langhuse i to udgaver. Den ældste udgave har få, solide vægstolper og måske trævægge, mens de yngre huse fik lerklinede vægge. Fælles for de to hustyper var, at de altid blev bygget, så de lå øst-vest med en lille drejning mod syd. På den måde kunne man udnytte solvarmen mest muligt. Det er svært at vide, hvordan husene har været indrettet. Nogen gange er gulvet delt op i to forskellige halvdele.

 

stolpehuller.gif (91762 bytes)

Ved udgravninger af oldtidsbopladser finder man som regel kun nogle mørke aftegninger i undergrunden efter de stolper, der har båret husene.
Billedet her er fra Bjerg i Vestjylland, hvor der i 1971 blev udgravet en 33 meter lang og ca. 8 meter bred hustomt fra yngre bronzealder.

jerngard.gif (19301 bytes)

Denne tegning er af et jernalderhus, men det er med her for at illustrere bronzealderens huse som blev bygget nogenlunde ligesådan.